МИЛАН РАДМИЛОВИЋ-КРИВ СИ ДОК СЕ НЕ ДОКАЖЕ ДА НИСИ!?

Preneseno iz časopisa "Glas Hercegovine"

Druga strana progovara:

 

Milan Radmilović: Kriv si dok se ne dokaže da nisi!

 

Za Glas Hercegovine, eksluzivno, razgovaramo sa Milanom Radmilovićem, načelnikom opštine Gacko i čovjekom koji je u posljednje vrijeme bio u žiži javnosti nakon lišavanja slobode zbog navodne zloupotrebe položaja. U jednoj ranijoj, normalnijoj prilici, dogovarali smo jedan ovakav razgovor, ali sada imamo razlog više. Tada sam primjetio jednu iskrenu ljudsku skromnost i nesklonost javnom publicitetu Milana Radmilovića. Rekao mi je da je svojevremeno bio zaprepašten šta sve mogu da urade nedobronamjerni mediji, jer je bio otvoren za iskren razgovor i to ga je koštalo. „Sve što se kasnije događalo ja sam mogao samo da sa čudom i nemoći posmatram, kao da se radi o nekome drugom, a ne o meni”, kaže nam Radmilović.
Danas, ipak, razgovaramo i o onome što je razlog optužbi protiv njega, kao i o onim pitanjima koja su predmet tekućih aktivnosti u opštini, posebno o najavi izgradnje Termoelektrane 2, koja je dobila veliki publicitet u javnosti.
 


Moram najprije da Vas pitam kako se osjećate, obzirom da ste kao načelnik opštine prošli jedan do sada neuobičajen postupak sudske i policijske procedure: da li je ovo zaista sve bilo potrebno?

Sada, nakon oslobađanja pritvora, osjećam se dobro, ali smatram da sve ovo nije bilo potrebno. Jer, sve je to moglo da se obavi u jednoj regularnoj proceduri, sa uobičajenim pozivima Tužilaštva i normalnim postupkom, obzirom da sam se ja na te pozive, po osnovu optužbe za zloupotrebu položaja, u svim prilikama odazivao. Ovdje je očigledno riječ o nečemu drugom i nekome je bilo potrebno napraviti jedno medijsko hapšenje, sa televizijskim kamerama koje su to sve spremno čekale, iako je televizija odavde udaljena oko 80 kilometara. Angažovanje jedinice za posebne namjene je dodatno napravilo jednu negativnu sliku cijelog tog slučaja. Štampa je već slijedećeg dana pisala o višemilionskim zloupotrebama. Ta i takva slika je poslata u javnost Republike Srpske. Ono što sam mogao da uradim jeste da se na ovakav odnos RTRS-a žalim Centralnoj regulatornoj agenciji i da pokušam legitimnim sredstvima da skinem mrlju i sa sebe i sa svoje porodice, jer sve optužbe smatram neosnovanim.
Neki to nazivaju anglosaksonskim zakonodavstvom po kojem si prvo kriv, pa tek onda dokazuješ da nisi. Vidimo kako to inače funkcioniše i kada je u pitanju srpski narod u cjelini. Naše institucije su se izgleda tome prilagodile, ali, s druge strane, svugdje u civilizovanom svijetu se miješanje u rad istrage smatra krivičnim djelom. Izgleda da se samo kod nas praktikuje da si unaprijed osuđen, pa onda dokazuj suprotno! Mene boli i ovaj odnos prema Hercegovini u cjelini. Tretiraju nas kao da smo Rodezija. Jer, ovo su postupci van svih civilizovanih i demokratskih standarda. Sjetite se samo afera koje su javno pokrenute, da bi se kasnije pokazalo kako tu nije bilo ničega. Ipak, rezultat je slamanje kvalitetnih kadrova u Hercegovini i onih koji žele ovdje da poprave stanje. Mi takvih ljudi nemamo u nedogled. Ponekad mi se čini da je najbolje kukati i ništa ne raditi, jer ako ništa ne uradiš nisi nikome kriv, izuzev što ćeš ostati zapamćen po tome što nisi ništa uradio. Ali, to se lakše zaboravi.
Ipak, moram da kažem da je ulog Hercegovine u RS veliki i da nekima u Banja Luci, kao i Sarajevu, ne odgovaraju ljudi koji ovdje imaju autoriteta. Veliki interesi su u pitanju, a mi smo narod dobronamjeran i često naivan. Jer, odakle to da je Hercegovina siromašna pored ovolikih energetskih i svih drugih potencijala. Nama ne treba niko ništa da daje, nego samo da manje uzima. A to traje odavno i rezultat je ovakvo stanje u Hercegovini.

Kako tumačite određene okolnosti koje Vam se stavljaju na teret i da li u svemu ovome vidite pravnu ili političku pozadinu?

U svakom slučaju radi se o političkoj pozadini, a i određena vrsta medijske kampanje se protiv mene i opštine Gacko vodi već dvije godine. Mislim da je tome dodatni doprinos dat sa najavom ovih velikih investicija u našu opštinu. Vladi RS nije po volji politička struktura lokalne vlasti i ovo je jedan pokušaj da se ona promjeni, jer demokratskim putem to nije bilo moguće. Mislim da sam način hapšenja ukazuje na tu činjenicu. Zapitajte se kakav je kredibilitet ljudi koji pokreću ovakve optužbe i neka oni dostave svoje imovinske kartone. Šta su radili u ratu i odakle im imovina od nekoliko miliona? A ako je neko i stekao bogatstvo iz Hercegovine, to sigurno nije stekao ovdje.
Kada je u pitanju sama optužba i izgradnja stambene zgrade, koja mi se stavlja na teret, želim da kažem da se tu ne radi ni o kakvoj višemilionskoj aferi, kako su to mediji prenosili, nego se radi o jednoj investiciji koju jedan duži period nastojimo da savladamo, mogućnostima koje imamo i kojima raspolažemo. Jer, uvijek su potrebe i želje veće nego same mogućnosti. Naime, glavni razlog zastoja radova su što Rudnik i termoelektrana Gacko, koja je ugovorila najveći dio stanova, nije poštovala ugovor i dinamiku plaćanja. Sama zgrada je započeta 1997. godine, a aktivnosti na nastavku radova, nakon prvobitnog zastoja, nastavljene su 2000. godine, kada sam ja došao na mjesto načelnika opštine. Komisija koja je raspisala tender izabrala je novog i najpovoljnijeg izvođača radova i ono što se meni stavlja na teret – zloupotreba položaja, ne dolazi u obzir, jer ja nisam vodio same radove. TAJM-inženjering je bio u prilici da prihvati kompenzacioni način plaćanja, zbog tadašnjih relacija Elektroprivreda RS i Srbije. Naknadni radovi na dogradnji jednog sprata i izmjeni samog projekta, kao i prenosa posla sa Hidrogradnje na novog izvođača, po prirodi stvari su aneksirani. Upravo te anekse koji su napravljeni na čiste građevinske radove, optužba osporava kao zloupotrebu položaja, što je besmisleno za svakoga ko imalo poznaje prirodu tog posla. Jer, svaka značajnija izmjena na građevinskim radovima mora biti na odgovarajući način aneksirana. Kasniji zastoj radova je došao kao rezultat neregulisanih odnosa plaćanja između Rudnika i termoelektrane Gacko i TAJM-inženjeringa, jer je izvođač radova odustao od posla u momentu kada mu je posebnim ugovorom između ova dva partnera uplaćen potreban iznos. Ovo je bio predmet tužbe opštine protiv Rudnika i termoelektrane Gacko i izvođača, a potom i razlog za raskid ugovora. Ukratko, mi kao opština nismo ni na kakvoj šteti, jer obim urađenih poslova na zgradi odgovara obimu uplaćenih sredstava sa naše strane. Za završetak radova je prema nalazu komisije potrebno oko 1.300.000 KM koje bi sve ugovorne strane trebalo da obezbjede.

Vi ste na prošlim izborima imali daleko više glasova nego stranka koja Vas je kandidovala. Na nedavno održanom protestu u Gacku nije izostala ni podrška građana Gacka i šire Hercegovine. Kako ste sve to doživjeli? Da li ste npr. razmišljali o ostavci?

Iskreno govoreći, prvih dana nakon hapšenja sam razmišljao o ostavci. Jednostavno sam se osjećao razočaranim, imajući u vidu moj životni put, od 25 godina radnog iskustva (i isto toliko supruginog). Živimo u jednom stanu od 65 kvadrata i imam jedno polovno auto… Imovine nemam nigdje izvan ove opštine, kao ni u ovoj opštini koja bi sistemski ukazivala na to da sam se u bilo kojem periodu života bavio bilo kakvim kriminalom. Svi oni ljudi koji su bili na protestnom mitingu znaju to o meni, kao i o onome što sam uradio kao načelnik opštine.
Sada, nakon svega, kada sam sve ovo prošao, ne razmišljam o ostavci, naprotiv, imam jak motiv da dokažem neutemeljenost optužbi koje mi se stavljaju na teret, iako jedan dio lične i moralne štete koja mi je napravljena, ne mislim da mogu nadoknaditi.

Kakva je dalja sudbina optužbe protiv Vas?

Javno tužilaštvo vodi istragu i podiglo je krivičnu prijavu. Ja sam već pripremio odbranu sa svim činjenicama. Za sada stvari stoje tako da me sud oslobodio pritvora i u obrazloženju naveo da nije ni bilo razloga za pritvaranje. Ukoliko postupak bude vođen nepristrasno i bez miješanja sa strane, nemam čega da se bojim. Sva dokumentacija potrebna za potpun uvid u sve elemente optužbe, stavljena je na raspolaganje pravosudnim organima. Ja sam takođe uvijek na raspolaganju.

Cijela ova situacija Vas je jedan period odvojila od redovnih poslova u opštini. Ovdje se na mnogo mjesta ističe kako je u Vašem mandatu dosta urađeno na infrastrukturi grada. Šta su Vam prioriteti za naredni period?

Mi u ovoj godini imamo 2.700.000 KM za kapitalne investicije. Od toga je planirano oko 950.000 za asfaltiranje seoskih puteva, tačnije za tri sela, kao i za uređenje i asfaltiranje ulica u gradu. Planiramo i poboljšanje vodosnabdijevanja opštine sa izgradnjom novog prečistača kapaciteta od 100 litara u sekundi. Njime bi riješili problem nedostatka pitke vode u ljetnom periodu i sušnim mjesecima. U tom smislu poseban aspekt pitanja ima najava izgradnje nove termoelektrane i povećanje svih ostalih potreba koje prate tu investiciju. Ovdje očekujemo saradnju i podršku Vlade RS, odnosno Ministarstva za poljoprivredu i vodoprivredu. Planiramo i završetak Ulice 18. hercegovačke brigade, Ulice Alekse Šantića, prema Termoelektrani, potom izgradnje sportskih igrališta kod osnovne škole sa reflektorima, rekonstrukciju stare opštine itd. Naravno, mi smo kao opština u obavezi da pripremimo niz projekata na gradskoj infrastrukturi koje su dio ove najave za investiciju u rekonstrukciju stare i izgradnju nove termoelektrane.

Jedan od kapitalnih projekata na području opštine je izgradnja Termoelektrane 2, sa češkim većinskim vlasništvom. U kojoj je mjeri opština uključena u cijeli ovaj projekat?

Do sada nismo bili u dovoljnoj mjeri i na potreban način uključeni u cijeli projekat, ali se nadamo da će nakon zvaničnog potpisivanja ugovora i izrade studije izvodljivosti, opština biti uključena na odgovarajući način. Dakle, tek slijede dogovori sa rukovodstvom Rudnika i termoelektrane i češkim partnerima o potrebama ovog grada, a u sklopu tog projekta. Predložićemo jednu listu pitanja o potrebnoj infarstrukturi, opštinskoj renti, zaštiti grada od budućeg rudnika, regulaciji voda itd. Očekujemo i pojačanu tražnju i za stanovima i za novom gradnjom. Najave češke strane kao većinskog vlasnika su da ćemo imati korektan dogovor o ovim pitanjima. Studija izvodljivosti treba da obuhvati sve navedene aspekte, kako bi izradnja novog bloka sa oko 320 megavata krenula početkom 2008. godine.

Kako gledate na ekonomsku i ekološku opravdanost ovog projekta?

Ekonomska opravdanost je potpuna, jer će se otvoriti nova radna mjesta koja su u principu bolje plaćena nego u drugim privrednim granama. Što se tiče ekologije, ovdje se radi o novoj tehnologiji, ali ekološki aspekt ćemo definitivno moći sagledati iz izvedbenog projekta. Koncepcija je da se novi blok pravi bez dimnjaka, čime bi se izbjegla mogućnost aerozagađenja, a u drugoj fazi bi se i stara termoelektrana prevela na pneumatsku metodologiju. To je značajno kvalitetnije rješenje u odnosu na dosadašnje koje je šljakom i pepelom zatrpavalo grad i okolinu. Smatrajući da je upravo ekološki aspekt ovdje presudan, mi smo insistirali da kao opština budemo uključeni u ekspertski dio ove studije, kako bi bili sigurni da će se to provesti na kvalitetan način. I, naravno, smatramo da rudnik, koji je sam po sebi jedan veliki zagađivač, jer emituje enormnu buku i prašinu, mora biti dovoden u neke snošljive okvire. U svakom slučaju Gacko je svjesno i prednosti i nedostataka cijelog ovog projekta.

I na kraju da Vas pitam, da li se nakon svega ovoga osjećate sposobnim za politički rad? U kojoj mjeri Vas je sve ovo, da tako kažem, slomilo?

Ja sam kao čovjek potpuno miran, jer sam svjestan svega onoga što sam potpisao i onoga što nisam potpisao. Van svake sumnje je da sam bilo čime napravio bilo kakvo krivično djelo ili štetu ovoj opštini. U tom smislu sam na raspolaganju da sa svojim saradnicima radim na poslovima koji nas očekuju u budućnosti. Naravno, računam sa tim da u pravosuđu ima potrebne prohodnosti da se činjenicama dokaže da je to tako.(Glas Hercegovine)

 

Komentariši